Sewatek Genomföringsrör – Rörgenomföring

Sewatek-genomföringsrör väljs och tillverkas enligt rördimension och tjocklek av konstruktion. Produkten levereras enligt mått, men kan avkortas också på plats.

  • För metal- och kompositrör i betongkonstruktioner
  • För borrat hål eller för större öppningar innan gjutning
  • Väldigt utrymmes- och kostnadseffektiv lösning i renoveringar

Rörgenomföring med Sewatek-genomföringsrör

Sewatek-genomföringsrör är en grund för många andra Sewatek-produkter. Kontakta oss idag för hur detta rör kan hjälpa just dig!

Extra smart för metall och alupex

I tillägg till detta är den också själv en kostnadseffektiv lösning för brandgenomföring speciellt för metall- och alupexrör i schakter.

Kompabilitet med andra rör

Man kan montera genomföringsröret tillsammans med rör eller som klyvd också efter rörmonteringar.

Flexibilitet för vägg & golv

Man kan gjuta omkring genomföringsrör med de mesta gipsmassor och betong (täthet minst 850 kg/m3).

Användning

– i renoveringar både för borrat hål med rätt dimension samt vid gjutning
– i nybyggandet när man inte kan eller vill använda S- eller H-serien
– i olika badrumsmoduler och VVS-kassetter och schaktelement

Variationer av rörgenomföring

  • D-multigenomföring: en genomföring som installeras in i konstruktionen i ett färdigt håll eller gjuts på plats.
  • Genomföringsrör: installeras i ett borrhål eller gjuts på plats. Det är platseffektivt och enkelt att installera.
  • H2-genomföring: installeras i ett borrhål eller gjuts på plats. h2-genomföringen kan även utrustas med expanderande brandtejp, så den lämpar sig för plaströr eller kablar.
  • D2-serien: Denna brandgenomföring för olika konstruktioner består av Sewatek-genomföringsrör och tillhörande ändpluggar

Tips från oss!

  • SWT-105, eller Sewatek SWT-105 är en brandakryl som expanderar av värmens påverkan och som lämpar sig för brandtätning av olika typ av rör och kablar.
  • Massan behöver inte vara brandklassad.

Rördimensioner och de lämpliga Genomföringsrören

Installationsvideor för Genomsföringrör

Teknisk information

Produktdimensioner
Ø32, Ø40, Ø50, Ø60, Ø75, Ø90 och Ø125 mm
ETA-bedömning
CE-märkt enligt ETA-bedömningen 12/0045 (18.3.2020)
Konstruktion
Vägg: Betong, lättbetong eller tegel (densitet min. 450 kg/m³, tjocklek min. 100 mm)Bjälklag: betong (densitet min. 850 kg/m³, tjocklek min. 150/200 mm)
Genomgående rör
Metall- och kompositrör Ø10-89 mm, se detaljritningar
Brandteknisk klass (brandmotstånd)
Varierar beroende på genomgående rör och rörisoleringar, max. EI120
Luftljudsisolering Rw
Påverkning < -1 dB
Lufttäthet
Läckage n₅₀ = 0,0 l/min
Andra klassifikationer
BVB, SundaHus, kompatibel med Svanen

Fråga för mer information