H-serien för plattbärlag

H-seriens brandgenomföring för plattbärlag består av två Sewatek-genomföringsrör, gummipluggar och monteringsstöd av plåt. C/C-mått mellan rör 60 eller 70 mm.

  • Fästas på plattbärlag innan armering och pågjutning
  • Produkten tillverkas enligt tjocklek av konstruktionen
  • Enklaste sätt att lösa brandgenomföringar för värmeledningar

Plattbärlag

Sewatek-brandgenomföringen för plattbärlag monteras på plattbärlag innan pågjutningen. Arbetet går ännu smidigare om man fäster genomföringen innan kompletterande armering.

Genomföringarna är avsedda för värmeledningspar. De levereras som monteringsfärdiga paket alltså Sewatek-genomföringsrör är fixade i monteringstödet. Produkter tilverkas enligt konstruktionens tjocklek. Den gummipluggan i övre ända ger lite marginal för längden.

Produkten kan monteras i kantremsa av plattbärlaget eller i självä elementet. Det går mycket enklare om man har lämnat t. ex. Siporex-urspraningarna för värmeledningar.

På svenska marknaden har vi 60 mm c/c-mått mellan rör i stödet, på finska marknaden 70 mm.

Teknisk information

ETA-bedömning
ETA-12/0045
Konstruktion
Betong, minst 850 kg/m³; tjocklek (tillsammans) minst 240 mm
Genomgående rör
Metallrör och kompositrör, c/c-mått 60 eller 70 mm, rördimension max 23 mm
Brandteknisk klass (brandmotstånd)
Varierar enligt genomgående rör och rörisoleringar, mest EI 30 - 120.
Luftljudsisolering
Påverkning < -1 dB
Luftäthet
Läckage n₅₀ = 0,0 l/min
Andra klassifikationer
BVB, SundaHus, kompatibel med Svanen

Fråga för mer information