Roxtec R

En mångsidig genomföring för flera kablar och rör tex. i ett skyddsrum eller tekniskt rum. Brandklassificerad för metalrör och kablar.

  • Vatten-, damm- och gastät genomföring
  • Lätt och snabbt att montera i ett hål eller i en hylsa
  • Enkelt att lämna reservationer samt byta genomgående rör/kablar också efter montering

R-genomföring t.ex. för skyddsrum

Sewatek kompletterar sitt produktsortiment med Roxtec-genomföringar som är som bästa i krävande omständigheter. Roxtec-genomföringar är vatten-, gas- och dammtäta och brandklassade (i stenkonstruktioner).

För genomföringar för skyddsrum gäller speciella nationala krav. I Finland är produkterna certifierade för det vanligaste skyddsrummet i klassen S1 (äldre och lättare krav uppfylls givetvis samtidigt), men med ett utlåtande från teknologiska forskningscentralen VTT gällande ändamålet kan även S2 beviljas vid behov.

Anvisningar för val av produkter

Produkten är avsedd för flera rör eller kablar. R-genomföring består av en ram och de Roxtec-tätningsmoduler (RM) som ska monteras i ramen.  Vid skydd i klassen S1 räcker ensidig montering, dvs. genomföringen monteras på trycksidan, dvs. konstruktionens utsida.

Egenskaper

  • en utrymmeseffektiv genomföring för flera rör, kablar eller både och
  • skyddsrumgenomföring (upp till R 200), men det finns också större ramar
  • installering i ett hål eller hylsa av rätt dimension, för hålstorlek se tabellen nedan
  • snabbt att installera utan eftergjutning, svetsningar eller fogmassor
  • ett smidigt sätt att lämna reservationer för framtidens behov

Ramstorlekar

Tätningsmoduler

Om inget annat anges levereras R-ramar med ovannämda RM-tätningsmoduler (i tabellen), men det finns flera andra möjligheter. Sewatek lagrar t.ex. följande moduler:

* 0 betyder att man kan lämna genomföringen som ursparning. WOC = without core, WOC-produkter kan inte anvädas som ursparningar

‍Tätningsmoduler anpassas för genomgående teknik på att ta bort gummiskikt

Teknisk information

‍Krav för konstruktion
Som brandgenomföring: betongvägg eller -bjälklag, tjocklek minst 200 mm, densitet minst 600 kg/m³
ETA-bedömningen
Som brandgenomföring upp till produktstorlek R200, ETA-19/0584
Produktcertifikat
För skyddsrum upp till R200. Sverige: SRG751d-2020 Finland: EUFI29-19003817-C
Genomgående teknik
ETA-bedömningen för metalrör och kablar, max R200. Som vattentät genomföring fungerar också för större ramar och för de flesta plaströr.
Brandmotstånd
Varierar t.ex. enligt teknik och isolering, max EI 240
Brandbeteende
B-s1, d0
Lufttäthet
Katastroftryck 2,67 bar
Vattentäthet
Katastroftryck 4 bar
Klassifikationer
BVB, M1
Förväntad livslängd
25 år

Fråga för mer information