H-serien för håldäck (HDF)

H-Seriens genomföring för håldäcksbjälklag består av två Sewatek-genomföringsrör samt övre och nedre installeringsstöd. Produkten är avsedd speciellt för värmeledningar.

  • installeras innan gjutning på byggplats
  • inget behov för ursparningar och eftergjutningar
  • lätt att fästa på form/håldäcksyta

Brandtätning för håldäck (HDF)

Genomföringen för bjälklag av hålplattor installeras i plattornas kantremsa före gjutning. Genomföringsserien är dimensionerad så att dess stöd passar i kantremsans område och standardiserar c/c-måttet av rör och avståndet från yttervägg.

Genomföringarna levereras i paket med Sewatek-genomföringsrör som är skurna i önskad längd och har pluggar i varje ända. I paketen finns även övre stöd och nedre stöd som ska hålla genomföringarna på plats.

Ala-, väli- ja ylätuki

Nedre stöd, mellanstöd och övre stöd

Vi rekommenderar att man monterar det nedre stödet med aluminiumsspikar om kantremsans bredd och andra egenskaper tillåter detta.

I avsnittet Dokument att ladda ner finns en monteringsanvisning samt detaljbilder och en markeringsanvisning till hjälp för planeringen.

Se monteringsvideo

Tillämpningar

Mellanstöd t.ex. vid användning av skalplattor

I stället för eller förutom ett övre stöd kan vi leverera ett mellanstöd som i stället för den blåa gummipluggen i ändan av röret tätnar i själva genomföringsröret. Ett sådant behov kan uppstå till exempel vid användning av skalplattor eller ifall en genomföring behöver stöd redan lite längre nere.

Ett Sewatek-genomföringsrör utan monteringsstöd

Vi levererar även Sewatek-genomföringsrör färdigt skurna i önskad längd och med eller utan pluggar. Då kan man montera ett genomföringsrör på plats som man vill. Genomföringsrören kan till exempel monteras samtidigt med strömningsröret – då blir det i alla fal lätt att inrikta rören. Genomföringar för strömningsrör med över 43 mm diameter levereras alltid utan några monteringsstöd.

Gemonföringar för större rör

Över 40 mm flödesrör kan vi i ställe för HDF-bjälklags stöd leverera HM-genomföringsmoduler eller H-genomföringar.

Produktinformation

Mer information om genomförings- / rörmärkning kan läsas från stöd för konstruktörer -sidan.
Genomföringen dimensioneras så att gummitutten möjliggör att korta genomföringen till rätt längd.

Teknisk information

ETA-bedömning
ETA-12/0045
Konstruktion
Betong, minst 850 kg/m³; tjocklek minst 240 mm
Genomgående rör
Metallrör och kompositrör, c/c-mått 70 mm, rördimension max 43 mm
Brandteknisk klass (brandmotstånd)
Varierar enligt genomgående rör och rörisoleringar, mest EI 30 - 120.
Luftljudsisolering
Påverkning < -1 dB
Luftäthet
Läckage n₅₀ = 0,0 l/min
Andra klassifikationer
BVB, SundaHus, kompatibel med Svanenmärke

Fråga för mer information