Fakturauppgifter

Ketawes AB
Org.nummer: 559162-3110

Ketawes AB
c/o Ekonomiknuten AB
Södervägen 68
183 64 Täby

Postadress (inte för fakturor)

Sewatek i Sverige
Gotlandsgatan 44
116 65 Stockholm