Roxtec RS UG

En vattentät genomföring för enstaka kablar och rör som går in i byggnader via grunden.

  • Vatten- och lufttät
  • Gnagarresistent
  • Snabbt och enkelt att installera samt underhålla

RS UG - en underjordisk genomföring för enstaka rör eller kabel

Sewatek kompletterar sitt produktsortiment med Roxtec-genomföringar som är som bästa i krävande omständigheter. Roxtec-genomföringar är vatten-, gas- och dammtäta och beroende på produkten också brandklassade.

UG (under ground) -genomföringar använder man mest under jorden när man vill försäkra att vatten inte läcker in vid rör eller kabel när man kommer in i byggnaden via grunden. Nu är det enklare än någonsin. Liksom andra Roxtec-produkter är det lätt an anpassa produkten enligt kabels/rörs dimension. Skyddar också mot gnagare och passar också i miljöer med rinnande vatten.

RS UG är en tvådelad genomföring som monteras kring enstaka rör eller kablar. Det finns många produktdimensioner för olika storlekar av kablar och rör.

Anvisningar för val av produkter

Produkten är avsedd för en rör eller kabel. Genomföringen kan monteras i ett borrat hål eller med KOS-hylsan redan vid gjutningen.

Kontinuerlig vatten- och gastäthet 0,3 bar, IP-klass 68. Tolerans för håltagningen: 5 mm.

Produktstorlekar

*0 betyder att man kan lämna genomföringen som ursparning. WOC = without core, WOC-produkter kan inte anvädas som ursparningar

Vattenisolering

Försäkra vattentäthet omkring genomföringen t.ex. med bitumentätskikt.

Teknisk information

Konstruktion
Betongkonstruktioner
Genomgående teknik
Metal- och plaströr, kablar
Brandmotstånd
Inte bestämd
Vattentäthet
1 bar (katastroftryck), kontinuerligt 0,3 bar
Dragavlastning
1000 kg

Fråga för mer information