Roxtec R UG

Genomföring med flexibel konfiguration för flera kablar och rör som går in i byggnader via grunden.

  • Vatten- och lufttät
  • Gnagarresistent
  • Snabbt och enkelt att installera samt underhålla

R UG - en underjordisk genomföring för enstaka eller flera rör eller kablar

Sewatek kompletterar sitt produktsortiment med Roxtec-genomföringar som är som bästa i krävande omständigheter. Roxtec-genomföringar är vatten-, gas- och dammtäta och beroende på produkten också brandklassificerade.

Roxtec UG -produkter använder man mest under jorden när det finns risk för vattenläckor bredvid genomgående rör eller kablar. R UG är en genomföring med flexibel konfiguration för flera kablar och rör som går in i byggnader via grunden. Produkten gör det möjligt att blanda små och stora kablar och rör i samma hål med utmärkt utrymmeseffektivitet.

Genomföringen skyddar mot översvämningar, gas, fukt och gnagare. Genomföringen kan installeras även i våta miljöer och miljöer med rinnande vatten. Den klarar extrema böjningsvinklar för kabeln.

Anvisningar för val av produkter

Produkten är avsedd för flera rör eller kablar under jorden. R UG -genomföring består av en ram och de Roxtec-tätningsmoduler (RM U) som ska monteras i ramen. Moduler anpassas enkelt till kablar och rör med olika dimensioner. Med kärnan skapas en reservmodul som ger möjlighet till framtida kapacitet.

Om du behöver en brandgenomföring, välj istället Roxtec R. Med R UG når du gas- och vattentäthet av 0,3 bar och en IP-klass av IP68.

Storlekar av ramar

RM UG Tätningar

Om inget annat anges levereras R UG-ramar med ovannämda RM UG-tätningsmoduler (i tabellen), men det finns flera andra möjligheter. Sewatek lagrar t.ex. följande moduler:

* 0 betyder att man kan lämna genomföringen som ursparning. WOC = without core, WOC-produkter kan inte anvädas som ursparningar

Tätningsmoduler anpassas för genomgående teknik på att ta bort gummiskikt

Vattentätning

Försäkra vattentäthet omkring genomföringen t.ex. med bitumentätskikt.

Teknisk information

Konstruktion
Betong
Genomgående teknik
Metal- och plaströr, kablar
Brandmotstånd
Inte bestämd
Vattentäthet
1 bar (katastroftryck), kontinuerligt 0,3 bar
Dragavlastning
1000 kg

Fråga för mer information