Brandtät läckageindikator

Läckageindikator installeras i ett Ø 40 mm hål till exempel i gipsvägg (EI30) för schakt. Produkten inkluderar en läckageindikator som installeras i konstruktionens yta samt en fastinstallerad omringande brandtätning, inte t.ex. läckagesamlare eller slangar.

  • snygg och liten brandtät läckageindikator
  • testad i en tunn schaktvägg (min. 18mm gipsvägg)
  • kompatibel med varierande läckageindikeringssystem

Brandtät läckageindikator

I projektplanerna finns det i en allt högre grad krav på ett läckageindikationssystem för varje våningsplan. Enligt Boverkets byggregler bör schakt för tappvattenledningar vara lätt tillgängliga och utformade med läckageindikering, t.ex. rör med tillräcklig kapacitet som mynnar ut i rum med golvavlopp eller med vattentätt golv.

Läckageindikation kan utföras till exempel med läckagetrattar installerade på varje våningsplan på de vertikala rören i ett schakt. Läckagetrattarna samlar upp eventuellt läckvatten från rören och isoleringen runt rören. Läckvattnet rinner längs med läckageröret genom väggen via en vattentät läckageindikator ut på en synlig plats på golvet i t.ex. ett badrum eller trapphus.

En typisk plats för en läckageindikator är i schaktvägg. Även om rörgenomföringar i bjälklaget skulle vara brandtäta ställs normalt brandklasskrav EI 30 för schaktväggar om det t.ex. finns el- och datakablar i schaktet. En vanlig läckageindikator kommer oundvikligen att påverka väggens brandtäthet om den inte brandtätas.

Sewatek har testat den brandtäta läckageindikatorn i en gipsskivkonstruktion med EI 30 brandklass. Då brandtätningen har integrerats som en del av produkten behövs det ingen separat brandtätningsarbete på byggarbetsplatsen.

Läckageindikationsdelen lämpar sig till varierande läckageindikationssystem, så länge som skvallerrörets storlek passar till produktens kopplingar (se monteringsanvisning).

Kulör: Vit
Hålstorlek i konstruktionen: Ø40 – 45 mm
Flänsens ytterdiameter: 83mm
Brandklass: EI30

 

Fråga för mer information