Presentation: Sewateks nya verkställande direktör Jukka Riekkinen

Jukka Riekkinen utsågs till Sewatek Oy:s nya verkställande direktör den 1 februari 2023. Han har under de första veckorna fått bekanta sig bättre med hela personalen och har till sin glädje märkt att mottagandet har varit mycket positivt. Sewateks tidigare verkställande direktör Timo Husu har introducerat Jukka i Sewateks värld och sett för sin del … Läs mer

Att förutse utmaningar möjliggör satsningar också under 2023

Att förutse utmaningar är en satsning på framtiden. På Sewatek har vi utmärkt kunnat förbereda oss för och reagera på de utmaningar som byggbranschen stått inför under de senaste åren. Trots den ostabila världssituationen börjar vi 2023 med bestämda mål och en positiv inställning. Byggbranschen i orkanens öga Våren 2020 började COVID-pandemin en rad undantagsförhållanden … Läs mer

Prefabricerade brandgenomföringar stödjer effektiviteten i industriellt byggande

Puukerrostalo As Oy Seinäjoen Mäihä ilmasta

Ett tema som länge har pratats om i byggbranschen är produktivitet, eller egentligen bristen på den. Medan teknikutveckling och nya arbetsmetoder i andra branscher har ständigt höjt produktiviteten till nya nivåer, har produktiviteten inom byggbranschen halkat efter. Den blygsamma produktivitetsökningen inom byggbranschen under senaste decennier har diskuterats på många håll. Även om produktivitetsutvecklingen inte sker … Läs mer

Sewatek – Brandgenomföringstillverkare från Finland

Sewatek är en finsk brandgenomföringstillverkare, känd inte bara för sina lösningar som stödjer brandsäkerhet och kostnadseffektivt byggande, utan också för sin snabba service som tar hänsyn till individuella behov. Nordiskt hantverk är något vi är stolta över och en stödpelare för oss i ett samhälle som går från kris till kris, men vi tycker att … Läs mer

Brandtätningsmassor är lämpliga för ett flertal användningsområden

Poikkileikkaus läpivienneistä ja paloakryylistä

När man talar om brandmassor är det bra att först klargöra att det i detta sammanhang endast talas om expanderande fogmassor, alltså inte till exempel gips- eller gjutmassor. Även med denna uppdelning kan dock mycket olika massor ingå, såsom akrylmassor, elastiska silikonmassor, expanderbara massor innehållande grafit samt en- och tvåkomponent skummassor. Det finns så många … Läs mer

Sewatek – ett betjänande tillverkningsföretag

Sewatek är känt för sina brandgenomföringsprodukter både inom nyproduktion och ROT samt bland aktörer inom modul- och prefabindustrin. Vi är i första hand ett tillverkande företag och vår expertis bygger på vår kunskap om produkterna vi tillverkar och deras möjliga användningsområden, samt vår långa erfarenhet. Denna kunskap möjliggör produktutveckling, vilket är livsnerven i vår verksamhet … Läs mer

Brandmanschetter: installation och funktion

Det traditionella sättet att brandtäta genomföringar av plastavlopp är brandmanschetter. Brandmanschettens effekt bygger på brandtejp som sväller upp vid värme, stryper det smältande plaströret och täpper till hålet i konstruktionen. En fördel med manschetter är att de kan smidigt installeras ovanpå existerande ledningar och avlopp.  Den ökande användningen av plaströr ökar behovet för uppsvällande brandtätningslösningar … Läs mer

Vem får utföra brandtätning?

Palokatkon asentamista. H-sarjan

Kräver noggrannhet men är ingen kärnfysik En ganska vanlig fråga vid fastighetstekniska genomföringar verkar vara vem som får utföra brandtätning. Även om det finns inget lagkrav på certifiering eller utbildning för att utföra brandtätning, är det viktigt att den som utför arbetet utför arbetet har goda kunskaper och erfarenhet om de använda produkter. Situationen är … Läs mer

Sewatek – tillväxt trots pandemin

År 2021 har varit lärorikt och intressant på många olika sätt, men framför allt har det varit framgångsrikt för Sewatek. Det verkar så, att trots det andra året av det globala undantagstillståndet håller sig en variabel oförändrad – vi på Sewatek fortsätter att växa. Vi skulle förstås vilja ta hela äran av tillväxten själva, men … Läs mer

Brandsäkerheten i trähöghus kräver nytt tänkande även vid brandtätningen

Puukerrostalo As Oy Seinäjoen Mäihä ilmasta

Industriellt träbyggande har blivit allt vanligare under de senaste åren och den här trenden verkar inte vända. Det här innebär att flera lösningar som redan är beprövade och testade i betongkonstruktioner, behöver planeras om för att kunna passa i träbyggnad. Detta gäller inte minst när man pratar om brandtätning och brandtätningsprodukter. Vad krävs egentligen av … Läs mer