Förhindra brandspridning genom ventilation mellan brandceller

Ilmanvaihdon paloturvallisuusratkaisuja

Det finns ännu möjligheter att förbättra brandskyddet. En helhetssyn på ventilationssystemet med krav från projektör, byggherre, beställare och nyttjare ger den bästa lösningen under byggnadens hela livslängd. (Brandskyddshandbok 2006.01) Ett ventilationssystem får inte vid brand sprida brand eller brandgas. Därför finns det till exempel behov för kanalisoleringar, brandspjäll (EI), brandgasspjäll (E) eller fläkt i drift. … Läs mer

Brandtätning av kabelgenomföringar i olika konstruktionsmaterial

Sewatek är ett väletablerat företag som levererar förstklassiga brandtätningslösningar i både Finland och Sverige. Sedan vi började fokusera vår tillverkning på just brandavskiljande genomföringar har företaget vuxit enormt mycket, vilket också har inspirerat oss till att vilja fortsätta utvecklas och förbättras. Sortimentet består idag av såväl egentillverkade brandtätningsprodukter som kompletterande förmedlingsprodukter av högsta kvalitet. Våra … Läs mer

Brandtätning av rörgenomföringar räddar liv och skyddar dig ekonomiskt

En felaktigt eller bristfälligt utförd brandtätning av rörgenomföringar kan leda till att eld och rök sprids snabbt mellan brandcellerna i en fastighet. Vid bränder inomhus är brandröksförgiftning den vanligaste dödsorsaken, då även de minsta glipor fort kan släppa igenom stora mängder rök. Brandtätning av rörgenomföringar kan alltså rädda liv, men också minska materiella skador som … Läs mer

Presentation: Sewateks nya verkställande direktör Jukka Riekkinen

Jukka Riekkinen utsågs till Sewatek Oy:s nya verkställande direktör den 1 februari 2023. Han har under de första veckorna fått bekanta sig bättre med hela personalen och har till sin glädje märkt att mottagandet har varit mycket positivt. Sewateks tidigare verkställande direktör Timo Husu har introducerat Jukka i Sewateks värld och sett för sin del … Läs mer

Att förutse utmaningar möjliggör satsningar också under 2023

Att förutse utmaningar är en satsning på framtiden. På Sewatek har vi utmärkt kunnat förbereda oss för och reagera på de utmaningar som byggbranschen stått inför under de senaste åren. Trots den ostabila världssituationen börjar vi 2023 med bestämda mål och en positiv inställning. Byggbranschen i orkanens öga Våren 2020 började COVID-pandemin en rad undantagsförhållanden … Läs mer

Prefabricerade brandgenomföringar stödjer effektiviteten i industriellt byggande

Puukerrostalo As Oy Seinäjoen Mäihä ilmasta

Ett tema som länge har pratats om i byggbranschen är produktivitet, eller egentligen bristen på den. Medan teknikutveckling och nya arbetsmetoder i andra branscher har ständigt höjt produktiviteten till nya nivåer, har produktiviteten inom byggbranschen halkat efter. Den blygsamma produktivitetsökningen inom byggbranschen under senaste decennier har diskuterats på många håll. Även om produktivitetsutvecklingen inte sker … Läs mer

Sewatek – Brandgenomföringstillverkare från Finland

Sewatek är en finsk brandgenomföringstillverkare, känd inte bara för sina lösningar som stödjer brandsäkerhet och kostnadseffektivt byggande, utan också för sin snabba service som tar hänsyn till individuella behov. Nordiskt hantverk är något vi är stolta över och en stödpelare för oss i ett samhälle som går från kris till kris, men vi tycker att … Läs mer

Brandtätningsmassor är lämpliga för ett flertal användningsområden

Poikkileikkaus läpivienneistä ja paloakryylistä

När man talar om brandmassor är det bra att först klargöra att det i detta sammanhang endast talas om expanderande fogmassor, alltså inte till exempel gips- eller gjutmassor. Även med denna uppdelning kan dock mycket olika massor ingå, såsom akrylmassor, elastiska silikonmassor, expanderbara massor innehållande grafit samt en- och tvåkomponent skummassor. Det finns så många … Läs mer

Sewatek – ett betjänande tillverkningsföretag

Sewatek är känt för sina brandgenomföringsprodukter både inom nyproduktion och ROT samt bland aktörer inom modul- och prefabindustrin. Vi är i första hand ett tillverkande företag och vår expertis bygger på vår kunskap om produkterna vi tillverkar och deras möjliga användningsområden, samt vår långa erfarenhet. Denna kunskap möjliggör produktutveckling, vilket är livsnerven i vår verksamhet … Läs mer

Brandmanschetter: installation och funktion

Det traditionella sättet att brandtäta genomföringar av plastavlopp är brandmanschetter. Brandmanschettens effekt bygger på brandtejp som sväller upp vid värme, stryper det smältande plaströret och täpper till hålet i konstruktionen. En fördel med manschetter är att de kan smidigt installeras ovanpå existerande ledningar och avlopp.  Den ökande användningen av plaströr ökar behovet för uppsvällande brandtätningslösningar … Läs mer