Att satsa på effektivitet är nödvändigt för att lyckas inom byggbranschen

Sewatek blogi JukkaRiekkinen 1

Vi har noggrant följt statistik och marknadsutveckling inom byggsektorn i Finland och Sverige. Våra observationer är tydliga: det verkar som om botten har nåtts i båda länderna. Även om nybyggnationen fortfarande är trög och prognoserna lovar ett utmanande år, har vi börjat se försiktiga tecken på återhämtning i vår vardag även inom nybyggnation. Även om … Läs mer

Säkerställ maximalt brandskydd med brandmanschetter

Brandtätningar - Sewatek

När man installerar genomföringar i brandcellsbegränsade byggnadsdelar är det A och O att installationen inte påverkar byggnadens brandskydd. Kabel- och genomföringar måste alltså ha ett brandmotstånd som ligger på samma nivå som brandmotståndet i själva brandcellen. Alla byggnader är indelade i brandceller, och syftet med dessa är att motverka brandspridning. Om brandcellen inte sluter helt … Läs mer

VD:s översikt: Sewatek satsar på framtida konkurrensfördelar

Jukka Riekkinen

Jag hade äran att träda in i Sewateks VD:s skor i februari 2023. Nu, ungefär ett år klokare, kan jag konstatera att året har varit intressant, lärorikt, givande, men också utmanande på grund av den allmänna marknadssituationen inom byggbranschen. Detta har dock inte skakat Sewateks självförtroende, även om det alltid är bra att kritiskt granska … Läs mer

Maximera skyddet med brandstrypare: Hur de fungerar och varför de är viktiga

Maximera skyddet med brandstrypare: Hur de fungerar och varför de är viktiga

Enligt lag är alla fastighetsägare ansvariga för att säkerställa att det finns ett komplett och välfungerande brandskydd i byggnaden. Ett felfritt brandskydd innebär nämligen inte bara minimerade kostnader för materiella skador vid en eventuell brand – det kan också vara skillnaden mellan liv och död. Brandtätning är en bärande del av ett välfungerande brandskydd, och den … Läs mer

Förbättra brandsäkerheten: Effektiva brandtätningslösningar för kabelgenomföringar

c3db559ded2be25ef797711013c7d5bd2b354fa9 1

Alla fastigheter delas in i så kallade brandceller för att förhindra brandspridning och således möjliggöra en säker utrymning, och såklart även minimera skador på infrastruktur. Brandceller måste vara hundraprocentigt täta för att fungera. I Boverkets Byggregler framgår det därför tydligt att exempelvis rör- och kabelinstallationer som går igenom en brandklassad byggnadsdel inte får påverka fastighetens … Läs mer

Brandtätning av rörgenomföringar – hos oss är säkerhet högsta prioritet

Brandtätning av rörgenomföringar

I Boverkets Byggregler specificeras vikten av ett fullgott brandmotstånd tydligt. Alla fastigheter ska delas in i brandceller för att begränsa spridning vid en eventuell brand, och på så vis motverka förödande skador på infrastrukturen. Ett fullgott brandmotstånd innebär också att människor som befinner sig i byggnaden hinner evakueras innan det är för sent. När det … Läs mer

Ilmanvaihdon paloturvallisuusratkaisut

Ilmanvaihdon paloturvallisuusratkaisuja

Saamme ajoittain kysymyksiä liittyen palopelteihin ja ilmanvaihtokanavien paloeristämiseen liittyen. Kysymykset eivät aina osu Sewatekin perinteiseen osaamisalueeseen, eli putkien ja kaapelien palokatkoihin, mutta olemme pyrkineet sivistämään itseämme aktiivisesti aiheeseen liittyen, jotta osaisimme paremmin auttaa asiakkaitamme. Tässä blogissa selvitämmekin muutamaa olennaista asiaa ilmakanavien paloeristämiseen liittyen. Ilmanvaihdon paloturvallisuuden lähtökohdat Ilmanvaihtoon liittyvät paloturvallisuusasiat tuntuvat herättävän jonkin verran epätietoisuutta. Esimerkiksi … Läs mer

Brandtätning av kabelgenomföringar i olika konstruktionsmaterial

c3db559ded2be25ef797711013c7d5bd2b354fa9

Sewatek är ett väletablerat företag som levererar förstklassiga brandtätningslösningar i både Finland och Sverige. Sedan vi började fokusera vår tillverkning på just brandavskiljande genomföringar har företaget vuxit enormt mycket, vilket också har inspirerat oss till att vilja fortsätta utvecklas och förbättras. Sortimentet består idag av såväl egentillverkade brandtätningsprodukter som kompletterande förmedlingsprodukter av högsta kvalitet. Våra … Läs mer

Brandtätning av rörgenomföringar räddar liv och skyddar dig ekonomiskt

EpyH0KJbtzc

En felaktigt eller bristfälligt utförd brandtätning av rörgenomföringar kan leda till att eld och rök sprids snabbt mellan brandcellerna i en fastighet. Vid bränder inomhus är brandröksförgiftning den vanligaste dödsorsaken, då även de minsta glipor fort kan släppa igenom stora mängder rök. Brandtätning av rörgenomföringar kan alltså rädda liv, men också minska materiella skador som … Läs mer

Presentation: Sewateks nya verkställande direktör Jukka Riekkinen

Sewatek blogi JukkaRiekkinen

Jukka Riekkinen utsågs till Sewatek Oy:s nya verkställande direktör den 1 februari 2023. Han har under de första veckorna fått bekanta sig bättre med hela personalen och har till sin glädje märkt att mottagandet har varit mycket positivt. Sewateks tidigare verkställande direktör Timo Husu har introducerat Jukka i Sewateks värld och sett för sin del … Läs mer